top of page
Crane

ЗА НАС

o_3289949_0.jpg
1410782414.jpg

Арх. Николай Симеонов

Арх. Георги Савов

„А-три архитектура и изпълнения“ ООД е създадена през 1994г. в гр. София. Към момента управляващи съдружници са арх. Николай Симеонов и арх. Георги Савов.

„А-три архитектура и изпълнения“ ООД е специализирано дружество за комплексно ръководство на инвестиционни проекти като:​

  • Извършваме прединвестиционни и предпроектни проучвания;

  • Изготвяме проектна документация по всички специалности във всички фази на инвестиционното проектиране;

  • Организираме и провеждаме тръжни процедури за избор на изпълнители и доставчици;

  • Изготвяме бюджетни сметки, линейни и финансови графици за изпълнение;

  • Извършваме авторски контрол по време на строителството на всички специалности;

  • Управляваме строителния процес и извършваме инвеститорски контрол;

  • Представляваме Инвеститора / Възложителя пред държавните, общински и контролни органи;

  • Организираме и участваме в приемателни комисии за получаване на разрешение за ползване;

  • Контролираме необходимите дейности, свързани с гаранциите за добро изпълнение, след приключване на строителството.

„А-три архитектура и изпълнения“ ООД е член на Българската Асоциация на Архитектите и Инженерите Консултанти /БААИК/ - единствен пълноправен член на Европейската федерация на инженерите - консултанти /FIDIC и EFCA/ за България.

Членове сме на Kамарата на Архитектите в България.

Членове сме на Съюза на Архитектите в България.

Квалифицирани сме за работа по стандартите на FIDIC, както и за прилагането им в специфичните условия на българското законодателство и нормативна уредба.

Притежаваме Удостоверение №РК-0710/30.05.2017г. издаден от Министъра на регионалното развитие

и благоустройството дирекция за национален стройтелен контрол, да извършваме оценка на съответствието на инвестиционни проекти и/

или упражняваме строителен надзор, съгласно чл. 166, ал.2 от ЗУТ.

Дейностите ни са сертифицирани по ISO 9001:2015,

ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

About: About Us
bottom of page